2012


05.02.2012 rok
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziębic „Ducatus” z radością informują, że w bieżącym roku przypada piękny jubileusz - dziesięciolecia działalności Towarzystwa.

Na przestrzeni tych lat, zmieniali się członkowie Towarzystwa, formy i metody działań, ale cel Ducatusa był zawsze ten sam- działanie na rzecz mieszkańców gminy Ziębice, promocji miasta i wspieranie rozwoju naszej młodzieży. Razem zorganizowaliśmy wiele debat, wystaw, rajdów, wycieczek edukacyjnych, akcji ekologicznych, rekreacyjnych i promocyjnych.

Na następne dziesięciolecie mamy zamiar kontynuować te formy pracy, które najlepiej służą lokalnemu środowisku.

Korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim którzy nas wspierają - dobrym słowem, zainteresowaniem naszą pracą, odwiedzinami naszej siedziby czy też 1% podatku przekazanego na działalność TPZ Ducatus. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zamiast dla fiskusa, daj dla Ducatusa
KRS: 0000149786
18.12.2012 rok
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

27.11.2012 rok
SPOTKANIE W DUCATUSIE - JAK POWSTAŁ ORZEŁ PIASTOWSKI

Każdy turysta odwiedzający Ziębice, zwraca uwagę na wielkie rozpostarte skrzydła Orła Piastowskiego – największego w Europie ceramicznego pomnika. Pomnik Orła usytuowany na Górze Piaskowej w ziębickim Parku Miejskim stał się wizytówką naszego miasta.

Jego historia sięga lat 70-tych. Projekt pomnika narodził się w sercach wielkich ziębiczan: panów Stanisława Oziębłowskiego i Stanisława Firleja. Uzupełniła to wyobraźnia twórcza architekta, rzeźbiarza – artysty pana Tadeusza Tellera. I tak, od 1972 roku nad Ziębicami góruje monumentalna sylwetka Orła Piastowskiego.

Ale droga od projektu do wykonania była długa i niełatwa. W prace nad pomnikiem zaangażowali się pracownicy Ziębickich Zakładów Maszyn Ceramicznych i Kamionki. Tam w laboratorium, w formowni, na piecach, z mieszanin różnych glin w temperaturze ponad 1200 stopni powstawały poszczególne 157 elementów tworzących pomnik.

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziębic „Ducatus”, 26 listopada w siedzibie towarzystwa odbyło się spotkanie pana Tadeusza Tellera (od 2007 roku honorowego obywatela Ziębic) z pracownikami ZZMCiK i wszystkimi, którzy chcieli skorzystać z zaproszenia Ducatusa. Goście obejrzeli wystawę zdjęć dotyczących prac pana Tadeusza Tellera nad pomnikiem Orła Piastowskiego i innymi dziełami twórcy. Warto nadmienić, że wystawa malarstwa i rzeźby tego artysty od ponad miesiąca eksponowana jest w ZCK Ziębice. Zebrani wysłuchali prelekcji pana T. Tellera na temat jego starych i obecnych pasji artystycznych i naukowych. Po czym zarówno architekt jak i przybyli pracownicy byłych zakładów ceramicznych, odpowiadali na pytania dotyczące prac nad pomnikiem i historii jego powstania. Ta część spotkania była dla ziębiczan szczególnie pasjonująca. Niektórzy skrupulatnie zapisywali szczegóły procesów technologicznych stosowanych w zakładach ceramicznych i zastosowanych podczas prac nad pomnikiem. Tak zrodziła się myśl, aby „ocalić od zapomnienia” historię powstania Orła Piastowskiego i innych pomników ceramicznych w Ziębicach, które wyszły spod rąk pana Tadeusza Tellera.

Prezes TPZ Ducatus pani Barbara Jankowiak -prowadząca spotkanie- skrzętnie notując wszystkie informacje jakie padały na wernisażu, może przekazać je wszystkim zwiedzającym wystawę w Ducatusie. Jest to propozycja adresowana szczególnie do młodzieży, dla której lata 70-te to już prehistoria.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziębic „Ducatus” serdecznie dziękują wszystkim przybyłym na spotkanie. Słowa szczególnych podziękowań kierujemy do pana Tadeusza Tellera oraz osób związanych z zakładami ceramicznymi: pani Barbary Cygal, Haliny Wolf, Genowefy Chmielowskiej oraz pana Henryka Temczyńskiego.

Wszystkie informacje dotyczące powstania projektu pomnika Orła Piastowskiego i prac nad jego wykonaniem są dla członków TPZ Ducatus bardzo cenne- to przecież nasza historia.

Zdjęcia z wystawy


kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć
08.11.2012 rok
ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

Zapraszamy do GALERII 5, w której już 12 listopada będzie wystawa twórczoœci znanego artysty pana Tadeusza Tellera. Pan Tadeusz Teller związany jest z Ziębicacmi od wielu lat. W latach 60tych i 70tych aktywnie współpracował z ZMCiK jako projektant i wykonawca wielu dzieł z ceramiki do których należą: Orzeł Piastowski, Fontanna w Parku, Muszla Koncertowa. Dzieœ te obiekty są wizytówką Ziębic. Pan Tadeusz Teller współorganizował w Ziębicach wiele wystaw i plenerów rzeŸbiarskich o zasięgu ogólnopolskim. Od lat Pan Tadeusz Teller współpracuje z Ziębickimi szkołami ponadgimnazjalnymi.

Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 lipca 2007 roku nadano Panu Tadeuszowi Tellerowi honorowe obywatelstwo Gminy Ziębice.

2012 rok
DZIĘKUJEMY SERDECZNIE WSZYSTKIM DARCZYŃCOM
którzy w tym roku 2012 przeznaczyli 1% swojego podatku na rzecz TPZ Ducatus. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać kwotę 1470 złotych .Mamy Przyjaciół-Sympatyków nie tylko w Ziębicach ale także między innymi w Warszawie, Wałbrzychu, Łodzi i Złotowie.Z uwagi na ochronę danych osobowych nie możemy wszystkim podziękować indywidualnie,dlatego czynimy to tą drogą.W tym roku z 1% zebranego w 2011 roku zorganizowaliśmy wycieczkę dla wyróżniającej się młodzieży w dniu 3 lipca - ,,Dolny Śląsk jakiego nie znacie'.

Ufam, że w 2013 roku przekazując 1% podatku na rzecz DUCATUSA znajdziecie się państwo w gronie naszych wiernych,oddanych przyjaciół i darczyńców.

2012 rok
DOLNY ŚLĄSK JAKIEGO NIE ZNACIE

Tradycją stało się już, że Towarzystwo Przyjaciół Ziębic „Ducatus” działając jako organizacja pożytku publicznego, całą kwotę uzyskaną jako 1% podatku od darczyńców, przeznacza na sfinansowanie wypoczynku letniego młodzieży z terenu gminy Ziębice. Warto przypomnieć chociażby wycieczkę pod Grunwald z okazji 600-lecia bitwy z Krzyżakami w 2010r., czy ubiegłoroczna wycieczkę „Piastowskim Szlakiem”.

Na te wakacje TPZ „Ducatus” przygotowało dla dzieci i młodzieży ofertę jednodniowej wycieczki edukacyjnej na miarę swoich możliwości. Marek Łakomiec opracował ciekawy program wypadu „Dolny Śląsk jakiego nie znacie”. ale młodzież mogła poznać miejsca rzadziej zwiedzane. W wycieczce przeprowadzonej jako inauguracja wakacji ( lipca 2012r,) wzięli udział uczniowie wszystkich szkół gminnych: SP nr 2 w Ziębicach, SP nr 4 w Ziębicach, ZSS w Henrykowie oraz Gimnazjum Publicznego w Ziębicach.

rozwiń w dół
2012 rok
INFORMATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jest nam niezmiernie przyjemnie że zostaliśmy zauważeni i docenieni. W czerwcu 2012 roku został wydany ,,Informator Ekonomii Społecznej'' i na 35 stronie znajduje się obszerny artykuł o TPZ Ducatus- pod tytułem,,Wizytówka Ziębic''. Zostaliśmy umieszczeni wśród wielu wspaniałych organizacji . Ciekawych odsyłamy do strony;www.przedsiebiorczscspoleczna.pl .

Ciekawych odsyłamy do strony
2012 rok
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TPZ DUCATUS

28 czerwca 2012 roku odbyło się Walne Zebranie członkow TPZ Ducatus. Najwazniejsze punkty to

2012 rok
TURNIEJ BOULE

W dniu 2 czerwca 2012 r na ziębickim booulodromie, który znajduje się na placu koło siedziby OSiR w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 odbył się ,,I Turniej w Booule'' . Do turnieju zgłosilo się 12 uczestników [w tym 2 dziewczynki z USA, które w ramach wymiany gosciły w Ziębicach] - turniej miał więc charakter międzynarodowy. W turnieju brali udział: Jędrzej Woyciechowski,Danuta Woyciechowska, ,Rebeca Wilson, Przemyłlaw Woyciechowski, Katarzyna Biernat, Beata Biernat, Karolina Kozak, Konrad Chwoliński, Barbara Jankowiak, Violetta Pawlicka, Dorota Tomaszewska, Kaitly Arnold.


Turniej przeprowadzono systemem pucharowym, a prowadził go nasz kolega Marek Łakomiec. Turniej odbył się w przyjemnej i sportowej atmosferze w wyniku której wyłoniono zwycięzców.


I miejsce zajął P.Woyciechowski
II miejsce J.Woyciechowski
III miejsce Beata Biernat

Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, i otrzymali ufundowane przez TPZ,,Ducatus'' nagrody - albumy. Po zakończeniu rozgrywek dla wszystkich uczestników zorganizowano grill. Była miła atmosfera, a kiełbaski i kaszanka wszystkim bardzo smakowała. Obecni byli członkowie ,,Ducatusa'': V.Pawlicka, D.Tomaszewska, M.Bilat, D.Woyciechowska, M.Łakomiec i B.Jankowiak.kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć
2012 rok
WIELKANOCNE RĘKODZIEŁO

W "Galerii 5" Towarzystwa Przyjaciół Ziębic "Ducatus", w dniach od 21 marca do końca kwietnia bieżącego roku, prezentowana była mieszkańcom gminy Ziębice autorska wystawa rękodzieła. Na wystawie swoje prace pokazały dwie ziębickie artystki- panie Janina Lacel oraz Małgorzata Staroń. Tematem przewodnim prezentowanych prac były tradycje świąt Wielkanocnych. Stąd zwiedzający mogli podziwiać wielobarwne pisanki, kartki świąteczne i stroiki. Każdy eksponat udostępniony zwiedzającym był misternym dziełem sztuki. Nic więc dziwnego, że wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu pięciu tygodni Galerię % TPZ "Ducatus" odwiedziło 442 osoby. W grupie zwiedzających, była młodzież ziębickich szkół wraz z nauczycielami (co szczególnie cieszy członków Towarzystwa Przyjaciół Ziębic "Ducatus") całe rodziny i wiele osób indywidualnych. O artyzmie prezentowanych na wystawie prac świadczą wpisy ludzi umieszczone w pamiątkowej kronice Towarzystwa: "wspaniałe wrażenia.., piękno i bogactwo pomysłów.., śliczne cacuszka., inny świat.". Autorska wystawa rękodzieła pań Małgorzaty Staroń i Janiny Lacel, była już czternastą prezentacją eksponowana w Galerii 5 TPZ "Ducatus".

kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć

Przed nami kolejne propozycje skierowane do wszystkich zainteresowanych na spędzenie miłych chwil wraz z TPZ "Ducatus". Od 15 maja (przez miesiąc) w Galerii 5 można obejrzeć fotograficzną wystawę podsumowującą gminną akcję "Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia" i udział ziębickich wolontariuszy z PCK w akcjach ratowania polskich cmentarzy na Kresach. Serdecznie zapraszamy we wtorki i piątki w godzinach od 10:00 do 12:00.

2012 rok
URZĄD BLIŻEJ OBYWATELA

W tym roku wzorem lat ubiegłych, po raz siódmy zorganizowaliśmy akcję,, Urząd bliżej obywatela'' ..Już od 25 stycznia 2012 rokuw siedzibie TPZ ,,Ducatus'' przy Placu Strażackim5 dostępne były druki do rozliczeń i instrukcje.Pracownice Urzędu Skarbowego z Ząbkowic śląskich trzykrotnie odwiedziły Ziębice odbierając druki pitów , udzielając różnych wyjaśnień, porad;17 lutego, 16 marca oraz 20 kwietnia. 17 lutego ze względu na silny mróz i złe warunki pogodowe odwiedziło naszą siedzibę tylko 42 osoby, ale juz 16 marca pracownice US odebrały 222 Pity. Łącznie w tym roku w ramach tej akcji odwiedziło naszą siedzibę 500 osób. Dziękujemy przemiłym Panią z US .A wszystkich mieszkańców zapraszamy do składania propozycji z jakimi urzędnikami[których urzędów ] chcieliby się spotkać.

2012 rok
ONI BUDOWALI POLSKIE ZIĘBICE...

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus" oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zapraszają na wspominkową wystawę fotograficzną w "Galerii 5" Towarzystwa Przyjaciół Ziębic "Ducatus" w Ziębicach na Pl. Strażackim 5, od dnia 28 października do 30 listopada 2011 r., w dni powszednie: we wtorki i piątki od 10:00 do 12:00 oraz w środy i czwartki od Zwiedzanie w innym terminie mo16:00 do 17:00. , nr . 509 63 03 72.

Kliknij, aby przeglądać wcześniejsze wiadomości