s
2012 rok
TURNIEJ BOULE

W dniu 2 czerwca 2012 r na ziębickim booulodromie, który znajduje się na placu koło siedziby OSiR w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 odbył się ,,I Turniej w Booule'' . Do turnieju zgłosilo się 12 uczestników [w tym 2 dziewczynki z USA, które w ramach wymiany gosciły w Ziębicach] - turniej miał więc charakter międzynarodowy. W turnieju brali udział: Jędrzej Woyciechowski,Danuta Woyciechowska, ,Rebeca Wilson, Przemyłlaw Woyciechowski, Katarzyna Biernat, Beata Biernat, Karolina Kozak, Konrad Chwoliński, Barbara Jankowiak, Violetta Pawlicka, Dorota Tomaszewska, Kaitly Arnold.


Turniej przeprowadzono systemem pucharowym, a prowadził go nasz kolega Marek Łakomiec. Turniej odbył się w przyjemnej i sportowej atmosferze w wyniku której wyłoniono zwycięzców.


I miejsce zajął P.Woyciechowski
II miejsce J.Woyciechowski
III miejsce Beata Biernat

Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, i otrzymali ufundowane przez TPZ,,Ducatus'' nagrody - albumy. Po zakończeniu rozgrywek dla wszystkich uczestników zorganizowano grill. Była miła atmosfera, a kiełbaski i kaszanka wszystkim bardzo smakowała. Obecni byli członkowie ,,Ducatusa'': V.Pawlicka, D.Tomaszewska, M.Bilat, D.Woyciechowska, M.Łakomiec i B.Jankowiak.kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć
Kliknij, aby przeglądać starsze informacje
rutek.net