s

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic „Ducatus” w Ziębicach zawiadamia że z dniem 27 stycznia 2005 na mocy Zarządzenia nr 4/2005 Burmistrza Ziębic i na podstawie umowy użyczenia z dnia 17.02.2005 roku zawartej z Urzędem Miejskim w Ziębicach jest administratorem miejsc ogłoszeniowych na terenie miasta Ziębice. Na miejscach tych znajduje się wyraźna informacja o zakazie plakatowania oraz numer telefonu zarządcy.

Słupy:
 1. ul. Zamkowa/Słowackiego
 2. ul. Wojska Polskiego 14
 3. ul. Stawowa/Polna
 4. ul. Rynek 28
 5. ul. Kościelna 12
 6. Gliwicka/Cicha
Tablice:
 1. ul. Zamkowa 6 (2 szt)
 2. ul. Kolejowa 27 (2 szt)
 3. ul. Przemysłowa 16
 4. Plac Strażacki 5
Gablota - oszklona:
 1. Kolejowa 2
CENNIK DO WGLĄDU W SIEDZIBIE DUCATUSA
rutek.net