s

W styczniu 2003 roku zarejestrowano pod numerem 149786 w Krajowym Rejestrze Sądowym statut Towarzystwa Przyjaciół Ziębic „Ducatus”. Towarzystwo Przyjaciół Ziębic „Ducatus” (TPZ) jest stowarzyszeniem obywateli, identyfikujących się z celami Towarzystwa i czynnie je realizującymi. Terenem działania Towarzystwa jest miasto i gmina Ziębice oraz gminy ościenne. Siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Ziębic jest miasto Ziębice.

Towarzystwo jest organizacją apolityczną zrzeszającą ludzi, którzy pragną działać na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny ludzi, którzy za swoją pracę nie oczekują wynagrodzenia i pochwał. Nie chcemy czekać na władze, czy instytucje rządowe lub samorządowe aż coś „zrobią za nas”. Chcemy sami wziąć sprawy naszego miasta i jego okolicy w swoje ręce. Pokazać, że zamiast narzekać i wybrzydzać, mamy się czym pochwalić. Jeżeli powodów do chluby jest zbyt mało, to naszym zadaniem jest spowodowanie aby tą sytuację zmienić. Poprzez zaangażowanie swoje i mieszkańców naszego miasta i gminy chcemy spowodować aby o naszym mieście było głośno nie z powodu sporów lokalnych „polityków” czy nagłaśnianych przez media pseudoafer, bezrobocia. Chcemy żeby nagłaśniano te wszystkie sprawy, które pokażą nasze miasto od najlepszej strony, zaprezentujemy nasze atuty, chcemy pracować nad utrzymaniem i rozwojem tego co naszą gminę pozytywnie wyróżnia spośród innych. Będziemy jednak bacznie przyglądać się poczynaniom włodarzy naszego miasta, gminy i powiatu, czy należycie potrafią wykorzystać szansę jaką naszej społeczności lokalnej daje szczególny okres wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Liczymy na współpracę wszystkich lokalnych władz, instytucji, mediów i przedsiębiorców, którym leży na sercu dobro naszego miasta i gminy. Będziemy też, w razie potrzeby, krytykować poczynania wszystkich, którzy swoją działalnością będą godzić w dobre imię Ziębic i obywateli miasta i gminy.

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic „Ducatus” zamierza realizować swoje statutowe cele poprzez:
  1. Propagowanie i wspomaganie rozwoju miasta Ziębice i miejscowości położonych w gminie Ziębice oraz budowę infrastruktury dla celów turystyki i wypoczynku.
  2. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  3. Propagowanie turystyki na obszarze miasta i gminy Ziębice.
  4. Zagospodarowanie turystyczne miasta i gminy Ziębice. Budowa i eksploatacja urządzeń służących turystyce i wypoczynkowi.
  5. Prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i pamiątkarskiej propagującej prace związane z obszarem miasta i gminy Ziębice.
  6. Inspirowanie i wspomaganie rewitalizacji obiektów zabytkowych na terenie miasta i gminy Ziębice.
  7. Wspomaganie działalności kulturalnej, naukowej i twórczości związanej tematycznie z obszarem miasta i gminy Ziębice, ze szczególnym uwzględnieniem idei europejskiego szlaku cystersów.

Członkiem Towarzystwa może być Obywatel miasta i gminy Ziębice, cieszący się dobrą opinią w środowisku i posiadający ukończone 18 lat życia. Towarzystwo przyjmuje też w swoje szeregi członków honorowych, którzy nie muszą zamieszkiwać na terenie miasta i gminy Ziębice.

rutek.net